Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
jakcom 15627450A jakcom Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Printers 2016-03-06 ~ 2026-03-06 Đã xác minh
JAKCOM 17561102 JAKCOM 2016-09-21 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này